Diploma Duurzaam Inzetbaarheid Potentieel Coach

Yes! Na een metertje studieboeken, vele oefengesprekken met recordings om op te reflecteren en de nodige uitdagingen zoals dat bij een opleiding hoort heb ik vandaag dan eindelijk mijn eerste HAN-papiertje in ontvangst mogen nemen. Mijn nieuw verworven kennis en kunde zal ik gaan inzetten om mensen te begeleiden bij het vinden van ieders passende bijdrage aan de samenleving. Hierbij eveneens mijn woorden van dank aan het OranjeFonds die deze opleiding voor Stichting Tiel Tip Top en mijzelf mogelijk heeft gemaakt.

Opleiding DIP Coach afgerond

Dit jaar heb ik de opleiding tot “Duurzaam Inzetbaar Potentieel” Coach aan de HAN/Knovium gevolgd en succesvol afgerond. Aan de hand van een flinke boekenlijst, wekelijkse check-ins met de docent en vele oefengesprekken waarbij je met video op je eigen handelen terugkijkt heb ik de opleiding met succes doorlopen en ik ben nu dus niet alleen verpleegkundige en sociotherapeut… Maar dus ook DIP Coach.

Tijdens de opleiding heb ik geleerd hoe ik de “Business Model Canvas” kan toepassen op mijzelf en op een ander persoon; de zogeheten Business Model You. Aan de hand van deze methodiek kun je iemands (verborgen) competenties en netwerk inzichtelijk krijgen. Ook heb ik aanvullende manieren geleerd om trends te ontdekken in iemands carrière en weet ik welke vragen en begeleiding kunnen leiden tot iemands Ikigai. Door al het geleerde toe te passen op mijzelf heb ik glashelder gekregen waar mijn kracht en werkgeluk ligt en nu ben ik dus opgeleid en getraind om dit aan te bieden aan anderen.

Deze opleiding werd mogelijk gemaakt door het OranjeFonds. Zij stelden een opleidingsbudget ter beschikking zodat ik, als projectleider van Stichting Tiel Tip Top, mijzelf en mijn collega Sander van Vliet (programmaleider) kon opleiden tot coaches. Onze kennis en kunde gaat niet alleen onze Sociale Werkgroep verderhelpen. Het doel is dat we straks ook aan derden partijen begeleidingstrajecten gaan aanbieden. Enkele van onze partners/klanten zijn: Werkzaak Rivierenland, Jeugdreclassering Gelderland en Raad van de Kinderbescherming.

Rijvaardigheid: E Achter B

Dit najaar stond volop in het teken van opleiding en ontwikkeling. De laatste loodjes wegen het zwaarst zegt men wel eens… Ik ben daarom blij dat ook de rijopleiding E achter B erop zit. Niet dat ik er geen vertrouwen in had dat het goed zou komen, maar alles bij elkaar maakt dat ik wel toe ben aan een korte vakantie zo rond de feestdagen. Met dank aan Frank Estrik van Rijschool Van Estrik; een zeer vaardige docent!

Mijn website is (zoals voor zoveel zzp’ers) mijn persoonlijke propaganda machine, dus rest mij niets dan nog even te pochen met mijn rijvaardigheden. Ik heb in de jaren meerdere rijbewijzen bij elkaar verzameld. Zo heb ik het motorrijbewijs (A), autorijbewijs (B) en het vrachtwagenrijbewijs (C) op mijn roze pasje staan. Hier heb ik nu dus BE aan toe weten te voegen zodat ik alle logistieke uitdagingen van Stichting Tiel Tip Top en mijzelf kan trotseren.

Weer een jaar BHV…

In opdracht van Stichting Tiel Tip Top heb ik dit najaar voor hen een BHV-plan opgesteld. Hierbij heb ik gezorgd dat er voldoende BHV’ers zijn opgeleid binnen de organisatie en ik kan dan natuurlijk zelf niet achterblijven. Eerder dit jaar volgde ik al een EHBO-training en nu heb ik weer voor een jaar BHV op mijn naam staan.

Tevens leuk om te melden is dat ik voor Stichting Bloemenbuurt Tiel mij heb ingezet voor een “6-minuten zone” in de Tielse wijk. Ik ben in die context de beheerder van de lokale AED. Naast dat ik zorg draag voor voldoende Burgerhulpverleners heb ik dit najaar een nieuwe AED- kluis weten te organiseren zodat er 14/7 een AED beschikbaar is in mijn woonbuurt. En dat ik voor Stichting Tiel Tip Top bezig ben met het (laten) uitwerken van een RI&E plan. Dit staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie en dit moet ervoor zorgen dat deelnemers aan de programma’s van Tiel Tip Top altijd veilig kunnen werken en bewegen onder de vleugels van de stichting.

Een leven lang leren…

Het leven van een zelfstandig ondernemer gaat niet alleen maar over rozen. Om relevant te blijven in het werkveld waarin ik mij wil begeven investeer ik wekelijks tijd en energie via het ondernemersplatform FNV Zelfstandigen / FNV Professionals om mijn kennis en kunde scherp te houden. Aan de hand van periodieke trainingen en workshops houd ik koers in een steeds, sterk veranderende wereld.

Dit najaar ben ik bezig met het afronden van het huidige ondernemers- en boekjaar met de nodige jaarverslagen, verantwoordingsverslagen en met het opstellen van jaarplannen voor 2024 en daarna… Met behulp van erkende methodieken zoals de Theory of Change, Empathy Maps en de Business Model Canvas zorg ik ervoor dat ik een gerichte keuze kan maken in de 1001 activiteiten die ik als ondernemer kan uitvoeren. Gemakshalve zou je kunnen stellen dat ondernemers niet betaald worden voor “bezig zijn”, maar voor de resultaten die je boekt.

How to IKIGAI !?

Voor de opleiding tot Duurzame Inzetbaar Potentieel Coach via de HAN/Knowvium heb ik een stapel boeken opgekregen waar ik me de komende periode op mag gaan storten. Een aangename verrassing in de lijst is het boek: How to IKIGAI.

In het boek komt duidelijk naar voren dat je baan in feite heel iets anders is dan je werk. Je baan is een functie die je bekleed om geld te verdienen zodat je in onze vlotte maatschappij kan bestaan. Je werk daarentegen bestaat eigenlijk uit alle handelingen die je nuttig acht om je leven betekenisvol te maken. Iets wat ik mijzelf in de afgelopen jaren ben gaan gunnen is dat ik mij alleen nog bezig wil houden met dingen die mij energie geven. Het leven is te kort om dingen te doen die mij niet gelukkig maken…


Zoals hierboven afgebeeld gaat IKIGAi uit van 4 aspecten die bijdragen aan een leven dat voor de persoon in kwestie betekenis geeft aan zijn of haar bestaan. Doe dingen waar je van houdt, waar je goed in bent, wat een bijdrage levert aan de behoefte in je omgeving en waaruit je een bestaan kunt opbouwen. Onbewust blijk ik al jaren bezig te zijn met mijn IKIGAI en het is een genot om de theorie van mijn eigen handelen onder ogen te krijgen. Ikigai omvat de theorie van waaruit ik al jaren aan Tiel Tip Top werk… Ik heb van mijn ROEPING mijn BEROEP kunnen maken om met PASSIE aan mijn persoonlijke MISSIE te werken: In het boek volg je vertellingen van hoe jij je leven meer betekenisvol kunt inrichten.

In onderstaande video krijg je in enkele minuten een beknopte kijk op ikigai. Ik kan eigenlijk iedereen die zoekende is naar persoonlijke ontwikkeling en zingeving dit boek adviseren. Mocht je het boek willen aanschaffen dan kun je hem hier bestellen bij Amazon; Gebruik je hiervoor deze link dan support je tevens dit artikel; waarvoor dank

Trainingsdag OranjeFonds Groeiprogramma V

Op 29 juni 2023 mocht ik namens Tiel Tip Top weer aantreden tijdens een trainingsdag van het OranjeFonds. Tijdens deze dag kregen we tekst en uitleg bij de veranderfases die horen bij organisaties die een groei doormaken. Duidelijk naar voren kwam het gegeven dat Tiel Tip Top al lang uit haar kinderschoenen is gegroeid en we de laatste stappen aan het zetten zijn naar een duurzame organisatie die de komende jaren impactgedreven haar eigen broek op kan houden! Wat ben ik blij met de coaching en bijstand van het OranjeFonds en wat heb ik van hen (en mijn medegroeiers) al veel mogen leren. #Trots.

BHV / EHBO Training

Afgelopen week zou ik meedraaien met de BHV-herhaling , maar op locatie bleek er een EHBO training geboekt te zijn. Heerlijk om als volleerd verpleegkundige mijn skills te kunnen tonen aan de collega’s van Van der Heiden Isolatie en QL Projectburo. Mooiste compliment vanuit de collega’s uit de bouw: “Maakt me niet uit waar je mij voortaan naar toe stuurt, maar ik werk voortaan met Bart”. De EHBO Training heeft weer het nodige opgefrist en binnenkort volgt dan alsnog de BHV, want alles voor een veilige, gecontroleerde werkplek!

Programma: Herstel Dichtbij

Op vrijdag 14 april waren Irene Kwak (projectbegeleider) en Bart van den Berg – van der Stam (projectleider) te gast bij het Veteranen Ontmoetingscentrum in Eindhoven voor de eerste gezamenlijke kennisdag voor het Programma “Impuls Herstel Dichtbij”. Tijdens verschillende workshops en trainingen, verzorgd door het Oranje Fonds en Mind Expert Centre, leerden we hoe we met elkaar onze ervaringsdeskundigheid doeltreffend in kunnen zetten binnen Stichting Tiel Tip Top. Deelname aan het Programma Herstel Dichtbij draagt bij aan ons nieuwste project genaamd “OpStap”. Binnen dit project willen we de scheefgroei tussen vraag en aanbod binnen bestaande Maatjesprojecten in Tiel aanpakken.

Tijdens deze kennisdag werden diverse workshops gevolgd. Van MIND Expert Centre leerde we meer over de inzet van onze ervaringskennis en Blooming Projects gaf praktische tips voor de realisatie van fondsenwerving zodat we, ook in de toekomst, aan onze ambities kunnen werken. Verder maakten we kennis met de andere initiatieven binnen het programma, beleefden we een een inspiratiesessie voor het Kiemuur-concept en leerden we kwetsbaarheden en persoonlijke visies bespreekbaar te maken aan de hand van het “Steekje Los”-spel.

Training: MentorWijs

Op 8, 15 en 22 maart volgen Sander van Vliet (programmaleider) en Bart van den Berg – van der Stam (projectleider) de training MentorWijs van Werkzaak Rivierenland. Tijdens deze training leren zij hoe we vanuit Stichting Tiel Tip Top onze kennis en vaardigheden toe kunnen passen op de dagelijkse begeleiding van kwetsbare medewerkers op de werkvloer. De training MentorWijs volgen we als aanvulling op ons bestaande programma.

De volgende onderwerpen komen aan bod: matching, introductie, communicatie, stijlen van leidinggeven, observeren, competenties bevorderen, opbouwende feedback geven, acceptatie door collega’s, integriteit en openheid en omgaan met psychische beperkingen. Dit jaar zullen we, in samenwerking met het Oranje Fonds , een pilot gaan draaien voor de realisatie van sociale activeringsplaatsen binnen onze maatschappelijke zwerfafvalorganisatie.