Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening

Als vrijgevestigde verpleegkundige ben ik in 2022 gestart met het aanbieden van zorgverlening voor mensen met een persoonsgebonden budget. Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening adviseert, begeleid en coacht mensen (cliënten) die hulp en ondersteuning nodig hebben.

Aan de hand van de Communicity Reinforcement Approach werk ik samen met mijn cliënten aan laagdrempelige, pragmatische hulpverlening op maat. Hierbij staat het vergroten van zelfredzaamheid van de cliënt centraal. Dit kan zich bijvoorbeeld richten op het plannen en organiseren van het huishouden, werken aan een sociale netwerk of ondersteunen bij het onderhouden van contact met andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de huisarts of een werkgever.

Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening is sterk in de begeleiding en hulpverlening rondom angst- en paniekstoornissen, somberheid & depressie, PTSS en verslaving. Daarnaast verzorg ik trainingen aan scholen en zorginstellingen rondom de thema’s: Verslaving en Agressie in de Zorg.

Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening is gevestigd aan de Morsestraat 8 te Tiel.

1. Wat is de Community Reinforcement Approach?
Als ervaren hulpverlener (verpleegkundige, sociotherapeut, trainer en coach) binnen de GGZ en verslavingszorg werk ik al jaren aan de hand van de Communicity Reinforcement Approach (CRA). Het is een bewezen effectieve methodiek die uitgaat van het volgende gegeven: Hoe ga jij zorgen dat jij krijgt wat jij nodig hebt? En als dat jou dat niet lukt… Wat ga jij daar aan doen? Door cliënten te begeleiden bij het antwoord geven op deze vragen ontstaat een duidelijk koers en hulpvraag. En door begeleiding en ondersteuning te bieden bij de realisatie van de doelstellingen ontstaat er een persoonsgerichte meerwaarde tussen de cliënt en mijzelf. De CRA-methode, mits gedegen toegepast, zorgt voor koers binnen iemands ontwikkeltraject en aan de hand van verschillende werkvormen vanuit de CRA geven we de zelfredzaamheid ruim baan.

2. Waarom is zelfredzaamheid zo belangrijk?
In Nederland kampt 1 op de 4 mensen in zijn of haar leven met psychische klachten zoals een angst- of persoonlijkheidsstoornis of verslaving. Niemand wil graag cliënt zijn en juist daarom is het werken aan ieders zelfredzaamheid zo belangrijk. Wanneer mensen zelf weer grip ervaren op een vervelende situatie of (zelfstandig) actie kunnen ondernemen om problemen te voorkomen en/of aan te pakken spreken we van zelfredzaamheid. Hulp vragen en krijgen is menselijk en wanneer iemand zijn of haar sociale netwerk (community) op orde heeft kan deze in een sociale context worden ingezet. Door de zelfredzaamheid te vergroten en door een steunend, sociaal netwerk op te bouwen zijn mensen in staat zichzelf uit de rol van cliënt te ontslaan. Want er is iets dat nóg vervelender is dan cliënt zijn… En dat is cliënt blijven!

Iedereen wil tevreden en gelukkig zijn, maar niet iedereen weet wat gelukkig zijn betekent. Geluk is het vermogen om je eigen problemen op te lossen. Wanneer mensen zeggen: “Geld maakt gelukkig” bedoelen ze eigenlijk dat geld kan helpen om op gemakkelijke wijze oplossingen te kopen voor jouw problemen. Het is dus zaak om te weten welke problemen jouw geluksbeleving in de weg staan (!) Hierop kun je keuzes maken die leiden naar oplossingen waarbij het is zaak om eerst tevredenheid na te streven voordat we kunnen toewerken naar geluk.

3. Waarom kiezen voor Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening?
Als hulpverlener heb ik vijftien jaar ervaring om op professionele wijze cliënten te leren hoe zij zo efficiënt als mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Sinds 2016 heb ik mijn vrije tijd geïnvesteerd in de doorontwikkeling van mijn werkmethodieken. Tijdens de coronajaren werd ik helaas ook ervaringsdeskundige. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe het is om niet naar mijn vermogens te kunnen functioneren. Verwacht daarom van mij geen stoffige lessen of tegeltjeswijsheden, maar praktijkgerichte voorbeelden en verhalen. Zo leren mijn cliënten hoe zij, vanuit eigen regie, kunnen werken aan ieders eigen tevredenheids- en geluksbeleving. Bij Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening komen kennis, kunde, werkervaring en (com)passie samen in jouw maatwerktraject.

Wie werken er bij Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening?
Ik, Bart van den Berg – van der Stam (39), ben de hoofdbegeleider binnen Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening. Ik ben opgeleid als verpleegkundige en heb 15 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg. Daarnaast ben ik opgeleid tot CRA-vaardigheidstrainer en ik heb de opleiding tot Duurzaam Inzetbaar Potentieel Coach afgerond.

Mijn vrouw, Charlotte van der Stam – van den Berg (36), werkt als adviseur en vervangend verpleegkundige mee binnen het zorgbedrijf. Charlotte is opgeleid als verpleegkundige en is werkzaam als IHT-verpleegkundige bij Pro Persona. Charlotte neemt een grote hoeveelheid parate kennis over de ggz, crisiszorg en ambulante hulpverlening met zich mee.

Naam:BIG-nummer:BIG-registratie:
Bart van den Berg – van der Stam49918039530Registratie Bart
Charlotte van der Stam – van den Berg89914942130Registratie Charlotte

Wij staan als Verpleegkundigen ingeschreven in het BIG-register en wij voldoen aan alle wettelijke eisen die de Nederlandse Staat aan Verpleegkundigen heeft opgelegd. Wij volgen jaarlijks aanvullende cursussen, denk aan: E.H.B.O. trainingen en de BHV-cursus. Aan de hand van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) zorgen we voor veilige arbeidsomstandheden. We kunnen op verzoek een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen en we zijn VCA-VOL gecertificeerd.

Wat zijn de (zorg)kosten van bij Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening?
Wie de krant leest, weet dat “de zorg” duur is. Daarom staat binnen Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening veiligheid en de kwaliteit van zorg boven alles. Hierin bevinden we ons in een paradox. Goede zorg, dat aansluit op de behoefte en hulpvragen van de client, betreft maatwerk en kan alleen gerealiseerd worden als hier een eerlijke prijs voor wordt gerekend. Maar wanneer de zorg- en dienstverlening doeltreffend wordt ingezet slagen we erin om de zorgbehoefte en hulpvragen te verminderen of zelfs weg te nemen.

Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening hanteert een uurtarief van €77,00 per uur. Dit tarief is gebaseerd op de vaststelling van PGB-tarieven zoals dit jaarlijks gebeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het kan zijn dat uw gemeente op basis van het persoongeboden budget (PGB) een lager bedrag ter beschikking stelt dan ons bovengenoemde tarief. Hierbij houdt men soms een percentage aan van het ZiN-tarief. ZiN staat voor Zorg in Natura en betreft zorg waarvan uw gemeente bepaald waar u deze inkoopt. Deze zorg beperkt zich vaak tot de meest voordelige aanbieder waarmee een zorgcontract is afgesloten. Vanuit uw PGB bent u zelf de opdrachtgever van de zorg die u inkoopt. U mag dan zelf beslissen welke zorg u wanneer besteld en zoekt hierbij zelf de beste aanbieder. 

Heb jij een hulpvraag of zou je graag een keer in contact met ons komen om te zien wat Bartelehiem Zorg- en Dienstverlening voor jou en jouw situatie kan betekenen? Vul dan onderstaand contactformulier in en we nemen hierop contact met u op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Uw naam
Controleer svp uw e-mailadres voordat u op de verzendknop drukt.
Waarover gaat uw contactverzoek?